Köszönjük megkeresését!

Fordítóirodai projektmenedzser

1. rész: a terminológiai adatbázis

Vissza a cikkekhez

Első hallásra a terminológia adatbázisról talán egy szótár jut eszünkbe. Nem tévedés, de a TB ennél sokkal több. Ha megfelelően gondozzuk és ápoljuk, meghálálja!

A fordítástámogató szoftverek térhódításával nemcsak a nyelvi szakemberek, projektmenedzserek és más fordítóipari szereplők mindennapi munkája vált egyszerűbbé, de megjelent egy sor olyan technológiai eszköz is, amelyek kényelmi funkcióik mellett fontos minőségbiztosítási szerepet is betöltenek. Az egyik kulcsfontosságú kellék ebben az arzenálban a terminológiai adatbázis, vagy ahogy a szakmabeliek emlegetik, a „TB” – ami az angol term base rövidítése. Nézzük hát a TB alapvető működését és legfontosabb funkciót!.

Mit tartalmaz a TB?

Aki először hallja a „terminológiai adatbázis” kifejezést, az minden bizonnyal valamilyen speciális szótárra vagy szószedetre gondol. Ami a TB tartalmát illeti, nagyot nem téved: csakúgy mint egy szótárban, itt is egymásnak megfeleltethető szavakat és kifejezéseket találunk különböző nyelveken, és lehetőségünk van definíciók, példamondatok, nyelvtani adatok rögzítésére is. A fő különbség az, hogy a terminológiai adatbázis esetében – egy szótárral ellentétben – nem cél egy minél átfogóbb, általánosan használható gyűjtemény kialakítása. Épp ellenkezőleg: egy jó terminológiai adatbázis kizárólag egy adott típusú szövegben gyakran előforduló kulcsszavakat tartalmazza, és az egyes forrásnyelvi terminusoknak ideális esetben mindig csak egy-egy párja van a célnyelven. További különbség, hogy a legtöbb TB lehetőséget ad úgynevezett tiltott terminusok rögzítésére is, azaz nemcsak a „jó” fordítást, hanem a „rosszat” is megadhatjuk. Ennek később a minőség-ellenőrzés során lesz szerepe.

A fentiek alapján aligha meglepő, hogy irodánkban minden ügyfelünk számára saját TB-t tartunk fenn, melyet folyamatosan építünk. Az új terminusok alapvetően háromféle forrásból származnak:

  • gépi módszerrel, statisztikai eszközökkel nyerjük ki a rendelkezésünkre álló szövegekből
  • ügyfeleink bocsátják rendelkezésünkre pl. egy Excel táblázatban
  • fordítóink, lektoraink azonosítják a legfontosabb terminusokat a fordítási folyamat során

Az első két esetben általában csak forrásnyelvi terminusokról beszélhetünk, melyek célnyelvi megfelelőit egy következő lépésben nyelvi szakembereink keresik meg és rögzítik. Igény szerint az így létrejött párhuzamos szójegyzéket átadjuk ügyfeleinknek, akik jóváhagyhatják vagy módosíthatják azt.

A TB használata

Mivel a terminológiai adatbázisok a fordítástámogató szoftverek részét képezik (integráltan vagy beépülő modulként), a fordítás munkafolyamatai során folyamatos segítséget jelentenek a vendorok számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a számítógép felhívja a figyelmüket a forrásnyelvben szereplő terminusokra, és azonnal ki is jelzi az adatbázisban szereplő célnyelvi megfelelőjüket. Így a fordítónak nem kell kikeresnie, hogy az adott ügyfél korábbi anyagaiban mi volt egy adott kifejezés preferált megfelelője, ráadásul a szoftver által felkínált terminusok automatikus beillesztésével könnyebbé válik a gépelés és kizárható az adott kifejezés véletlen elírása is. Éppen ezért sok esetben akár nem fordítandó kifejezések (pl. cégnevek, márkanevek) is szerepelnek ezekben az adatbázisokban.

A TB minőség-ellenőrzési funkciója

Mivel a számítógép képes a szövegben megtalálni a TB-ben szereplő terminusokat, lehetőség van azok ellenőrzésére is. Ha tehát a fordító valamilyen okból nem használta a szoftver által felkínált kifejezést, akkor a gép figyelmezteti erre. Hasonló módon kiszűrhető az is, ha a célnyelvi szövegben tiltott terminus szerepel.

Az ilyen figyelmeztetéseket a nyelvi szakemberek munkájuk közben folyamatosan szemmel tartják és a munka leadása előtt ismét átnézik őket. Az ellenőrzések után fennmaradó figyelmeztetésekről természetesen a projektmenedzser is automatikusan értesül, és az elkészült fordítás kézbesítése előtt még ő is végignézi azokat.

A kulisszák mögött

Noha a fentiek alapján azt gondolhatnánk, hogy egy egyszerűen kezelhető, maximálisan automatizált rendszerről van szó, fontos tudni, hogy a terminológiai adatbázisok folyamatos bővítése és karbantartása jelentős emberi munkát is kíván. Projektmenedzsereinknek rendszeresen foglalkoznia kell a kifejezések ellenőrzésével, jóváhagyásával, szükségtelen vagy hibás terminusok törlésével, illetve a hiányzó terminusok begyűjtésével. Időt kell fordítaniuk a TB-k működésének optimalizálására is; ennek egyik fő lépéseként a számítógép tudtára kell adniuk, hogy egy adott szó milyen különböző alakokban fordulhat elő a szövegben. Ez azt jelenti, hogy a magyar (és ahhoz alaktanilag hasonló nyelvek) esetében például elengedhetetlen a terminusok szótövének jelölése, mert enélkül a gép sok esetben tévesen vagy egyáltalán nem azonosítaná őket.

A TB tehát nem egy „önjáró” eszköz: ahhoz, hogy megfelelően tudjuk használni a hatékonyság támogatására és a következetes szóhasználat ellenőrzésére, elkerülhetetlenül időt és energiát kell áldoznunk annak rendszeres karbantartására. Nálunk, az EDIMART csapatában magától értetődő tény, hogy ha kellő figyelmet fordítunk terminológiai adatbázisaink gondozására, akkor megkönnyíthetjük saját munkánkat és növelhetjük ügyfeleink elégedettségét is.

Írta: Jánosy Márton, Business Solutions Architect, Edimart

Kategóriák: Blog HU, cappuccino

Kapcsolat


címünk: 1061 Budapest, Király utca 14. 3.emelet 1.
mobil: +36 20 975 9092
e-mail: info@edimart.com

Pénzügy

Krafcsik Carmen
Pénzügyi és ügyvezetői asszisztens
finance@edimart.com
tel.: +36 20 513 2627

Értékesítés

Klinga Orsolya
Értékesítési vezető
klinga.orsolya@edimart.com
tel.: +36 70 423 2868

Hatala Klaudia
Client Success Manager
sales@edimart.com
tel.: +36 70 385 6678

Furik Gabriella
Client Success Manager
sales@edimart.com
tel.: +36 70 342 7279

Vendormenedzsment

Barnaki-Párducz Noémi
Vendor Manager
vendor@edimart.com
tel.: +36 70 311 5953

Projektmenedzsment

FORDÍTÁS & LOKALIZÁLÁS
info@edimart.com
tel.: +36 20 975 9092

TOLMÁCSOLÁS
interpreting@edimart.com
tel.: +36 20 975 9092