Edimart
Go native!

bridge.jpg

Adatvédelem

Az EDIMART ezúton nyilatkozik, hogy a weboldalon keresztül tudomására jutott vagy tudomására hozott személyes vagy bizalmas adatokat, információkat kizárólag az érvényben levő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván, továbbá az adatokat, információkat csak a megrendelések teljesítéséhez és a munkaszervezéshez elengedhetetlen mértékig használja fel, azokat harmadik fél tudomására nem hozza, rendelkezésére nem bocsátja. Az érintett kérésére az EDIMART a személyes vagy bizalmas adatokat, információkat törli nyilvántartásából.